سامانه تولید دفترچه آزمون

  •  قابلیت ایجاد و مدیریت ازمون های مختلف
  •  امکان ساخت دفترچه ازمون با الویت دروس
  •  امکان انتخاب فرمت مناسب برای گزینه ها
  •  قابلیت تولید پاسخنامه
  •  قابلیت ایجاد کاربر و اختصاص سطح دسترسی
  •  امکان طراحی سوالات هر آزمون برای هر درس به صورت جداگانه
  •  مشاهده رویداد های سامانه

برای ورود به سامانه اینجا کلیک نمایید