خدمات نرم افزار
  • طراحی و تولید وب سایت های حرفه ای مبتنی بر برنامه نویسی
  • مشاوره ، تحلیل و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی با توجه به نیاز مشتری
  • ارائه راهکارهای نرم افزاری جهت مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
  • ارائه راهکارهای نرم افزاری جهت ویرایش سریع و فشرده سازی انبوه تصاویر اسناد
مهبا
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
ویرایش و فشرده سازی اسناد
اسکنر حرفه ای
Fujitsu
چرا هژیر صنعت؟
HajirSanat
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
Arshive

Copyright © 2012 AsreJadid Inc. All Rights Reserved.