پروژه های شبکه و دوربين مدار بسته

اداره کل کميته امداد امام خميني (ره) استان فارس

اداره کل ثبت احوال استان فارس

سازمان تعاون روستايی استان فارس

اداره کل زندانهای فارس

دانشگاه آزادسما(واحد شيراز)

بانک توسعه تعاون استانهای فارس و بوشهر

سازمان جهاد کشاورزی استان کهکيلويه و بوير احمد و شهرستان های گچساران و دهدشت

سازمان منابع طبيعي استان کهکيلويه و بوير احمد

ادارات ثبت احوال شهرستانهاي کازرون، ممسني، سپيدان، فیروزآباد

استانداری کهکيلويه و بوير احمد

اداره کل هواشناسی استان کهگيلويه و بوير احمد

فرمانداری گچساران

اداره کل شيلات استان کهکيلويه و بوير احمد

سازمان بهزيستی استان کهکيلويه و بوير احمد

اداره کار و امور اجتماعي استان کهکيلويه و بوير احمد

شرکت نفت و گاز گچساران

شرکت فارساب صنعت

شرکت شيب کوه زيتون

شرکت ارگ مسکن جنوب

شرکت کاله

کارخانه و دفتر گلسار فارس

آزمايشگاه دکتر کبيري

شرکت توان صنعت پلاستيک

موسسه خيريه اميد

شرکت مهندسين مشاور و طراح پروژهاي نفت

شرکت شيراز نايلون

شهرداري جنت شهر

شهرداري داراب

...

اسکنر حرفه ای
Fujitsu
چرا هژیر صنعت؟
HajirSanat
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
Arshive

Copyright © 2012 AsreJadid Inc. All Rights Reserved.