شرکت فنی و مهندسی رایانه پردازان عصر جدید

یوپی اس و انواع آن

یو پی اس (UPS) مخفف جمله لاتین UnIntruptable power suplly است که به معنای منبع برق بدون وقفه می باشد. از زمانی که استفاده از دستگاه های الکترونیکی و رایانه در تمام عرصه های کار بویژه محیط های سازمانی فراگیر شد، وابستگی دستگاه های الکترونیکی به ویژه رایانه گونه ای گردیده است که خارج شدن آن حتی برای چند دقیقه از فرآیند کار یا از بین رفتن اطلاعات ذخیره شدن در آن، حیات سازمان را به مخاطره انداخته و یا حداقل حرکت آن را برای مدتی مختلل می نماید.
یکی از مهمترین عاملی که باعث این وقفه می گردد قطع جریان شبکه برق می باشد. قطع جریان برق علاوه بر مختلل کردن کارکرد سیستمها تا زمان وصل مجدد آن، بدلیل اینکه بصورت ناگهانی صورت گرفته است هم می تواند اطلاعات ذخیره نشده را ازبین ببرد و هم می تواند به خاطر نوسان ایجاد شده در زمان قطع و وصل برق قطعات و بردهای الکترونیکی را سوزانده و علاوه بر نیاز زمان برای رفع عیب آن اطلاعات ذخیره شده نیز از بین رود. نوسنات برق حتی در زمانی که برق دائم جریان دارد نیز وجود دارد و اجتناب ناپذیر است.

تمامی این مسائل باعث گردید که دستگاه های یو پی اس (UPS) پا به عرصه وجود بگذارند که دو وظیفه اصلی زیر را عهده دار می باشند:
1- تامین برق سالم جهت دستگاه های الکترونیکی
2- تامین برق بدون وقفه در زمان قطع برق شبکه برای دستگاه های الکترونیکی با استفاده از باتری و شارژ باتری ها پس برقراری جریان برق شبکه.

یو پی اس ها بر اساس نوع کارکرد به دو دسته Online (آنلاین) و Line Intractive یا به اصطلاح عامیانه offline (آفلاین) تقسیم بندی می شوند. در یو پی اس های Online زمان بین قطع برق شبکه و وصل برق اضطراری توسط یو پی اس (UPS) صفر ثانیه می باشد. ولی این زمان در یو پی اس های Line intractive یا Offline کمتر از 4 میلی ثانیه می باشد. این زمان توسط پاور های خازنی همچون پاورهای دستگاه های رایانه قابل تحمل می باشد و هیچگونه وقفه ای را در عملکرد دستگاه رایانه ایجاد نمی کند و لیکن در مجموع دارای امنیت پایین تری می باشد.

اسکنر حرفه ای
Fujitsu
چرا هژیر صنعت؟
HajirSanat
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
Arshive

Copyright © 2012 AsreJadid Inc. All Rights Reserved.