شرکت فنی و مهندسی رایانه پردازان عصر جدید

سيستم های ويدئو کنفرانس

امروزه پیشرفت تکنولوژیی انتقال اطلاعات و ارتباطا ت و افزایش سرعت انتقال دیتا با استفاده از تجهیزات و ابزار پیشرفته به مرحله اي رسیده است که انتقال صوت و تصویر زنده، بر روي بستر شبکه انتقال دیتا، بطور همزمان بین دو نقطه و یا نقاط مختلف را در کسري از ثانیه ممکن نموده است. این تکنولوژي که باعث گردیده بسیاري از رفت آمد ها حذف گردد، هزینه مالی و زمانی رفت و آمد ها که در دراز مدت بسیار سنگین می باشد را به شدت کاهش می دهد. همچنین با امکان بر قراري ارتباط در هر لحظه، قید و بند و محدودیت وجود امکانات رفت آمد و اسارت در بعد زمان را از بین برده است.

سیستم هاي بر قرار کننده ارتباط صوتی و تصویري زنده که به سیستم هاي ویدئو کنفرانس مشهور می باشند امکان بر قراري ارتباط بین دو یا چندین نقطه را بطور هم زمان میسر می نمایند و تنها عاملی که جهت بر قراري یک ارتباط با کیفیت مورد لزوم می باشد: بستر ارتباطی مناسب جهت انتقال دیتا با سرعت و کیفیت مطلوب است، که امروزه با توجه به توسعه لحظه به لحظه امکانات ارتباطی در کشورمان توسط شرکت مخابرات و همچنین بکارگیري تجهیزات مناسب شبکه انتقال دیتا به راحتی امکان پذیر می باشد.

انواع سيستم های ويدئو کنفرانس:

سیستم هاي ویدئو کنفرانس به دو نوع تک کاربره و گروهی تبدیل می شوند. دستگاه هاي ویدئوکنفرانس شباهت دارند زیرا این دستگاه ها خود داراي LCD تک کاربره از نظر شکل ظاهر بسیار به مانیتورهاي نمایشگر تصویرهستند و در سایزهاي 17.15 و 19 اینچ موجود می باشند. دستگاه هاي ویدئو کنفرانس گروهی که داراي موتور گردان می باشد هنگامی استفاده می شود که در یک مرکز بیش از دو نفر بخواهد ارتباط صوتی و تصویري بر قرار نمایند همانند جلسات و سمینار ها این دستگاه که قابلیت ارتباط با هر سیستم صوتی را دارا می باشد، هنگامی که این ارتباط بر قرار باشد بصورت خودکار با روشن شدن هر سیستم صوتی به سمت سخنران گردش نموده و از وي تصویر برداري می نماید. در صورت عدم وجود سیستم صوتی این دستگاه باید توسط یک اپراتور کنترل شود و به سمت سخنران چرخانده شود. دستگاه هاي ویدئو کنفرانس گروهی جهت نمایش تصویر به یک دستگاه خروجی تصویر نیازمند می باشند. که این نمایشگر تلویزیون و یا رایجترین آن دیتا پروژکتور باشد که با در اختیار قرار دادن ،LCD می تواند یک دستگاه تصویري بزرگ، ارتباطی زنده را با حاضران بر قرار می نماید

نحوه ارتباط:

سیستم ویدئو کنفرانس جهت بر قراري ارتباط بین دو نقطه در واحد زمان به هیچ دستگاه و امکانات جانبی نیاز نداشته و به راحتی این ارتباط را ممکن می نماید. برقراري این ارتباط بسیار سهل تر از یک تماس تلفنی است زیرا مشکلاتی چون مشغول بودن خطوط یا عدم آنتن دهی مناسب و غیره را دارا نمی باشد. می باشد که بر MCU این سیستم جهت ایجاد ارتباط همزمان بین 3 تا 6 مرکز نیازمند سیستم نرم افزاري روي خود دستگاه ها نصب می گردد و امکان بر قراري ارتباط همزمان بین این نقاط را به آسانی میسر می سازد. نیازمند MCU در صورت نیاز به بر قراري ارتباط همزمان بین 7 تا 29 مرکز علاوه بر سیستم نرم افزار سخت افزاري نیز می باشد که وظیفه آن مدیریت این ارتباط ها، جهت بر قراري تماس MCU دستگاه همزمان است. قابل توجه است جهت داشتن یک ارتباط با کیفیت مطلوب بایستی امکان ارسال 30 فرم در 128Kbs هر ثانیه فراهم باشد که براي این منظور براي هر ارتباط نیازمند حداقل پهناي باندي معادل با است که براي بر قراري ارتباط همزمان بین 3 یا چندین مرکز بایستی این پهناي باند را در تعداد مراکز ضرب نموده تا پهناي باند مناسب بدست آید. امروزه شرکت مخابرات با در اختیار قرار دادن خطوط ارتباطی به متقاضیان امکان ایجاد بستر مناسب را جهت این امر فراهم نموده است. VPN و یا Liseline همچون همچنین می توان با توجه به شرایط مکانی از تجهیزات شبکه بی سیم یا فیبر نوري جهت بر قراري ارتباط استفاده نمود.

ساير امکانات:

سیستمهاي ویدئو کنفرانس قابلیت بر قراري ارتباط با دستگاه هاي رایانه را جهت انتقال دیتا هاي نمایش داده شده بر روي این دستگاه ها همچون نمودار ها، گزارش ها، عکس ها و غیره را دارا می باشند که است.که به عنوان رابط بین Data Solution Box براي این منظور نیازمند سخت افزار انتقال دیتا یا سیستم ویدئو کنفرانس و دستگاه رایانه عمل می نماید.
در مطالب ذکر شده سعی بر آن شده است که تا حد ممکن اطلاعات جامع و کاملی در خصوص سیستم هاي ویدئو کنفرانس بیان شود و در اختیارشما قرار گیرد، و در فرایند تصمیم گیري بکار برده شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا توضیح در مورد هر یک از موارد ذکر شده با شماره 07112359940 (پنج خط) و تلفکس 07112344064 تماس حاصل نمایید.
کارشناسان این شرکت در هر زمان آماده پاسخگویی به کلیه سوالات شما و همچنین ارائه خدمات مشاوره اي رایگان می باشند. امید است بتوانیم با ارائه خدماتی در خور توجه مراتب رضایت آن سازمان محترم را فراهم آوریم.

اسکنر حرفه ای
Fujitsu
چرا هژیر صنعت؟
HajirSanat
مدیریت هوشمند بایگانی اسناد
Arshive

Copyright © 2012 AsreJadid Inc. All Rights Reserved.